HANNA K DESIGN & JEWELLERY OY

Hanna Korhonen

-yrittäjä

-yrityksen omistaja

-sivuston omistaja

-rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

 

Minna Canthin katu 27 A 1

70110 Kuopio

040 735 0676

hanna@hannakorhonen.fi

www.hannakorhonen.fi

Y: 2744380-5

 

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.5.2018

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen omistaja ja yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Tunnistettavat tiedot

-Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

-Mahdolliset luvat ja suostumukset

-Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

-Tilauksen tuotetiedot

-Yrityksen Y-tunnus

-Evästeet

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itse verkkosivuston, sähköpostin tai muun yhteydenoton kautta ilmoittamat tiedot, tai asiakastapaamisen pohjalta vastaanotetut tiedot. Yritysten ilmoittamat, tai julkisista lähteistä saadut tiedot.

 

Yrityksen asiakasrekisteri

Asiakkailta vastaanotetut henkilötiedot.

Yritysasiakkailta vastaanotetut tiedot tai julkisista lähteistä saadut tiedot.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot ovat paperilomakkeilla, ja/tai sähköisessä muodossa, mm. sähköpostit, kotisivujen yhteydenottolomakkeet.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, eli yrityksen omistaja, ja yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin rekisteritietojen käsittely kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos koet että tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

EVÄSTEET

Eväste, eli cookie on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja, eivätkä ne sisällä viruksia tai haittaohjelmia. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
-käyttäjän IP-osoite
-kellonaika
-käytetyt sivut
-selaintyyppi
-mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseisille verkkosivuille
-miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivuille
-mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivuille.

 

YHTEYDENOTTO

Yhteydenoton yhteydessä saatava sähköposti-, puhelin- tai sosiaalisen median käyttäjädata käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita noudattaen. Yhteydenotot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

 

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisen median tilejä käytetään pääasiassa palveluiden esittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden kontaktien kanssa, sekä tiedottamiseen ja kommunikointiin. Kun näillä foorumeilla vieraillaan, datan käsittely on niistä vastaavan omistajan vastuulla. Emme ota mitään vastuuta sosiaalisen median foorumeiden datan käsittelystä. Sosiaalisen median foorumit voivat kerätä tietoa ja muokkautua käyttäjän verkkokäyttäytymisen pohjalta. Emme omaa pääsyä tähän dataan, emmekä voi tarjota informaatiota niiden käsittelyä koskien.

 

Twitter

Jos seuraat linkkiä Twitter-tililleni, joitain tietoja voi siirtyä:

Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://twitter.com/en/privacy

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Facebook

Jos seuraat linkkiä Facebook-sivulleni, joitain tietoja voi siirtyä:

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://www.facebook.com/policy.php

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Instagram

Jos seuraat linkkiä Instagram-tililleni, joitain tietoja voi siirtyä:

Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://help.instagram.com/155833707900388

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Pinterest

Jos seuraat linkkiä Pinterest-tililleni, joitain tietoja voi siirtyä:

Pinterest, Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://help.pinterest.com/fi/data-protection-officer-contact-form

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google+

Jos seuraat linkkiä Google+-tililleni, joitain tietoja voi siirtyä:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

SIVUILLE UPOTETUT PALVELUT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Linkkien ja upotetun sisällön käyttö perustuu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita noudattamiseen. Emme omaa vaikutusvaltaa näiden verkkosivujen informaatioon, emmekä voi ottaa vastuuta niiden oikeellisuuteen. Kolmansien osapuolien tarjoama sisältö on niistä vastaavan omistajan ja niiden tarjoajan vastuulla. Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Teknisten rajoitusten johdosta, on vierailijan IP-osoitteen välittäminen kolmansille osapuolille välttämätöntä, jotta sisältö (mm. fontit) saadaan vierailijan selaimessa näkyviin.

Kolmansien osapuolien verkkosivujen linkityksen aikaan ei ole havaittu mitään perusteita epäillä lain rikkomusta. Linkit poistetaan välittömästi, jos lainvastaista toimintaa esiintyy ja tulee tiettäväksi.

 

Youtube

Tämä sivusto voi sisältää Youtube-palvelusta upotettuja videoita.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Fonts

Tämä sivusto käyttää Google Fonts -fontteja.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Maps

Tämä sivusto sisältää Google Maps -kartan.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Lisätietoja varten, vieraile täällä: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Voit poistua Google Analyticsista: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en