Arvonnan säännöt

Kilpailu/arvonta on rajoitettu Suomeen.

Arvonnan järjestää ja arvonnan suorittaa Hanna K Design & Jewellery.

Järjestäjä ei vastaa palkinnon välillisistä kustannuksista.

Osallistujien kesken arvotaan yksi timanttisormus TAI lahjakortti Hanna K Design & Jewelleryn palveluihin.

Palkinnon arvo on 400€, palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Sormus tehdään voittajan ilmoittaman koon mukaan.

Palkinto on noudettavissa järjestäjän toimipisteestä, (Hanna K Design & Jewellery / Sininen Silta, Minna Canthin katu 27, Kuopio) tai tarvittaessa palkinto lähetetään asiakkaalle postilla.

Palkinto tulee lunastaa 30.04.2013 mennessä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, lukuunottamatta Hanna K Design & Jewelleryn omia työntekijöitä ja perheenjäseniä.

Arvontaan osallistuvat kaikki ennen 1.12.2012 tulleet ilmoittautumiset. Hanna K Design & Jewellery ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista ilmoittautumisista.

Voittaneelle henkilölle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Jos voittajaan ei saada yhteyttä 2 viikon kuluessa niin palkinto arvotaan uudelleen. Kilpailun järjestäjä voi julkaista palkintojen voittajan nimen Hanna K Design & Jewelleryn Facebook- ja Internet-sivustoilla.

Hanna K Design & Jewellery pidättää oikeudet muutoksiin.

TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 13.9.2012.

1. Rekisterinpitäjä
Hanna K Design & Jewellery
Siikaniemenkatu 10 A 8, 70620 Kuopio

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hanna K Design & Jewellery / Hanna Korhonen
Siikaniemenkatu 10 A 8, 70620 Kuopio
puh. +358 40 735 0676

3. Rekisterin nimi
Hanna K Design & Jewelleryn Facebook-arvontaan liittyvän kilpailun arvontarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Hanna K Design & Jewelleryn Facebook-arvontaan ilmoittautumiseen, itse arvontaan ja arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat perustiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan Hanna K Design & Jewellery Facebook-sivulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain sivuston ylläpitoon tai kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

9. Tietojen säilyttäminen
Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut arvonnan palkinnon sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Arvontaan osallistuneella henkilöllä on Henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja Hanna K Design & Jewelleryn Facebook-arvontarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilölle: Hanna K Design & Jewellery / Hanna Korhonen, Siikaniemenkatu 10 A 8, 70620 Kuopio.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.